Categories
News

เคล็ดลับ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยสุขภาพดีอายุยืน

เคล็ดลับ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยสุขภาพดีอายุยืน “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่งทุกคนก็อยากให้เป็นเช่นนั้น อยากมีอายุที่ยืนโดยปราศจากโรคภัย ดังนั้นกุญแจที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ยาวิเศษ หรือ นวัตกรรมทางการแพทย์ใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับ การกินอาหาร ให้เหมาะสมกับระบบการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเองแล้วทุกคนจะมีสุขภาพอายุยืนอย่างมีความสุขด้วย ”เคล็ดลับสุขภาพดีอายุยืน” (จากหนังสือสุขภาพดี อายุยืน คุณทำเองได้)

Categories
News

อาหารผู้ป่วย กินอย่างไรในผู้ป่วยมะเร็ง

อาหารผู้ป่วย กินอย่างไรในผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่มักจะได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาทั้งเคมีบำบัดและการฉายรังสี ดังนั้นหากดูแลตนเองไม่ดีทั้งเรื่องของอาหารและการปฏิบัติตัว ก็มีความเสี่ยงต่อการรักษาไม่ต่อเนื่องและการกลับมาเป็นซ้ำอีกได้สูง บทความฉบับได้นำเอาความรู้และแนะนำในเรื่องกินอย่างไรในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเขียนโดยดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกำหนดอาหารและนักเภสัชวิทยามานำเสนอดังนี้

Categories
News

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้อาหารทางสายยาง

ภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยวิกฤต เป็นผู้ป่วยท้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีภาวะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือการทำงานของระบบร่างกายอาจจะล้มเหลวได้ จึงมีความจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สำหรับการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทั่วไป เราต้องระมัดระวังในทุกเรื่องอยู่แล้ว จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อทำการรักษาหรือหัตการอยู่ตลอด เช่นผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ เป็นต้น