Categories
News

บริหารจัดการอาคาร: การแตกร้าวที่เกิดจากโครงสร้าง ป้องกันและแก้ไขอย่างไรให้ตรงจุด?

บริหารจัดการอาคาร: การแตกร้าวที่เกิดจากโครงสร้าง ป้องกันและแก้ไขอย่างไรให้ตรงจุด? ปัญหาแตกร้าวที่เกิดขึ้นจากโครงสร้าง อาจทำให้หลายบ้านหวาดหวั่นและไม่มั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการพักอาศัย แน่นอนว่าปัญหานี้ป้องกันก่อนเกิดได้ด้วยการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและสร้างบ้านได้มาตรฐาน ที่สำคัญมีความเป็นมืออาชีพไม่ทิ้งงาน แม้สร้างเสร็จแล้วก็ยังมีประกันให้อุ่นใจ แต่เมื่ออยู่อาศัยระยะยาวความเสื่อมโทรมย่อมตามมา รอยร้าวเจ้าปัญหาก็อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นลองไปดูวิธีสังเกตและประเมินความเสี่ยงของบ้านก่อนสายเกินแก้กัน

Categories
News

วิธีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพในผู้สูงอายุ !

วิธีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพในผู้สูงอายุ ! อาหารสายยาง อาหารสุขภาพ อาหารปั่นผสมเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ โดยการให้อาหารทางสายยาง ต้องระมัดระวังเรื่องของขึ้นตอนการให้อาหาร เพราะผู้ดูแลจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย

Categories
News

บริการทำความสะอาด: ท่อน้ำทิ้ง สะอาด ไร้กลิ่นกวนใจ

บริการทำความสะอาด: ท่อน้ำทิ้ง สะอาด ไร้กลิ่นกวนใจ หากพูดถึงระบบของท่อประปานั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของที่พักอาศัยและอาคารสำนักงาน
เพราะน้ำที่เราใช้อยู่ทุกวัน มีความสกปรก มีสิ่งปนเปื้อนและมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แน่นอนว่า ส่งผลต่อสุขอนามัยของผู้ใช้อย่างแน่นอน ดังนั้น การที่ดูแลน้ำให้มีความสะอาด พร้อมใช้งานก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก นอกจากการที่เราบำรุงรักษาและทำความสะอาดถังเก็บน้ำทุก 6 เดือนแล้ว