Categories
News

วิธีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพในผู้สูงอายุ !

วิธีการให้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม อาหารสุขภาพในผู้สูงอายุ ! อาหารสายยาง อาหารสุขภาพ อาหารปั่นผสมเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ โดยการให้อาหารทางสายยาง ต้องระมัดระวังเรื่องของขึ้นตอนการให้อาหาร เพราะผู้ดูแลจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย

ถึงแม้ว่าอาหารปั่นผสมถึงแม้จะเป็นอาหารทางการแพทย์ แต่ก็มีหาซื้อได้เพราะมีการทำอาหารปั่นผสมสูตรต่างๆ เพื่อให้ถูกกับโรคของผู้ป่วย แต่ต้องมีสารอาหารครบ 5 หมู่ และถูกต้องตามหลักอนามัย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ และป้องกันภาวะขาดสารอาหารของผู้ป่วยด้วย ถึงอย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสม ยังสามารถใช้ได้ในกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถกลืนอาหารได้

การให้อาหารปั่นผสมในผู้สูงอายุ ถือว่าก็เป็นที่นิยมมาก เพราะผู้สูงอายุบางคนรับประทานหรือเคี้ยวอาหารไม่ได้แล้ว จึงต้องมีความจำเป็นต้องให้อาหารปั่นผสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อร่างกาย เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย และด้วยความที่อาหารปั่นผสมมีความอ่อน ละเอียด จึงทำให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้ง่าย และได้รับอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย ซึ่งจะนิยมเป็นผักใบเขียว เพื่อให้รับประทานง่าย ทั้งนี้อาหารปั่นผสมจำเป็นต้องมีนักโภชานาการคอยควบคุมกระบวนการการผลิต เพื่อให้มีความปลอดภัย มีสัดส่วน ปริมาณที่พอดี เหมาะกับร่างกายและโรคของผู้สูงอายุ

อาหารปั่นผสม เป็นอาหารปั่นผสมที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานและความปลอดภัยมากที่สุด สามารถนำไปให้ผู้ป่วยได้ โดยมีสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ และมีปริมาณสัดส่วนของวัตถุดิบที่เพียงพอต่อร่างกาย ซึ่งนักโภชนาการจะเป็นผู้ออกแบบและเป็นผู้ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการการผลิตอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยมีการผลิตจากห้องปลอดเชื้อของโรงพยาบาล จึงมีความมั่นใจได้ว่า มีความปลอดภัย มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกายมากที่สุด