Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีแก้ หากเกิดสีบนผนังปูนลอก ร่อนเป็นแผ่น

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: วิธีแก้ หากเกิดสีบนผนังปูนลอก ร่อนเป็นแผ่น เมื่ออายุการใช้งานของบ้านหลายปี ก็จะมีการทาสีใหม่ พอทาเสร็จสักระยะสีเริ่มปูดและหลุดร่อนออกเป็นแผ่นๆ ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ทาสีทับซ่อมแซมแก้ไขก็ไม่หาย สีก็ยังมีลักษณะบวม ๆ ลอกออกมาเป็นแผ่น กำแพงปูน ตรงส่วนที่สีลอก เหมือนผิวจะร่วน ๆ เป็นผง ๆ ร่วงลงมา

เหมือนมีคราบน้ำซึม

สีบนผนังปูนลอกร่อนเป็นแผ่น

มีลักษณะบวม ๆ ลอกออกมาเป็นแผ่น

วิธีแก้ความชื้นบนผนัง

-จัดการความชื่นที่เป็นสาเหตุการร่อนของสี

-ลอกสีเดิมให้มากที่สุด(กระดาษทรายหรือแปรงลวดขัด)

-ฉาบด้วยปูนฉาบลูกดิ่งสีเลือง

-รองพื้นด้วยน้ำยาปูนเก่า

-ทาสีจริง

สรุปได้ว่า สาเหตุเกิดจากความชื้นหาทางออก เลยดันให้สีบวมพอง วิธีการแก้ไขลอกสีออก แล้วฉาบหรือทากันซึมก่อน จากนั้นค่อยทาสีชนิดระบายความชื้นหรือสีหายใจได้ ลงไปใหม่อีกที